Knihovnická informační platforma

Informační platforma vznikla v rámci projektu „Prostor učení – knihovnická informační platforma“, který je dotován z prostředků Evropské unie. Jejím cílem je usnadnění přeshraničního užívání nabídek partnerských knihoven v Sasku a České republice.

Tento projekt umožnil m.j. vytvoření první přeshraniční nabídky e-knih od vydavatele Taylor & Francis.

Sasko

Univerzitní knihovna Chemnitz je veřejná vědecká knihovna s více jak miliónem knih a časopisů. Vedle tištěného fondu zahrnuje knihovna značné množství elektronických zdrojů. K těm patří e-knih, elektronické časopisy a přes 200 databází.

Po přihlášení mohou využívat všech nabídek Univerzitní knihovny Chemnitz i externí čtenáři.

Web | E-learning | Online katalog | Repozitář

Vysokoškolská knihovna (VŠK) se svým fondem v rozsahu zhruba 300.000 médií (monografie, normy, e-knihy, e-/časopisy a databáze) v deklarovaných odborných oborech nabízí uživatelům rozsáhlé spektrum informací pro studium, výuku a výzkum, které je nadále rozšiřováno a aktualizováno. Komunikace VŠK je postupně rozšiřována o mezinárodní kontakty.

Také uživatelé, kteří nejsou zapsáni na Vysoké škole Zittau/Görlitz, mohou po bezplatném přihlášení profitovat z mnoha nabídek a služeb knihovny.

Web | E-learning | Online katalog | Repozitář

Česká republika

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni poskytuje služby zaměstnancům, studentům i veřejnosti. Její fond zahrnuje přes půl miliónu knih a více než dvě stovky titulů novin a časopisů. K dispozici jsou i bakalářské, diplomové a habilitační práce, které jsou od roku 2012 dostupné také v Digitální knihovně. Prostřednictvím databází elektronických informačních zdrojů knihovna umožňuje přístup k prestižním vědeckým časopisům a e-knihám.

Univerzitní knihovna ZČU poskytuje své služby i veřejnosti.

Web | E-learning | Online katalog | Repozitář

Krajská vědecká knihovna v Liberci je veřejná knihovna, která plní funkce krajské knihovny pro Liberecký kraj a městské knihovny pro město Liberec. Knihovní fond o velikosti cca 1 400 000 médií obsahuje knihy, periodika, hudebniny, zvukové dokumenty, e-knihy, online databáze a další typy médií. Je významným vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem. Slouží široké veřejnost všech věkových skupin.

Web | E-learning | Online katalog

Univerzitní knihovna zajišťuje tištěné a elektronické informační zdroje potřebné ke studiu i výzkumu probíhajícího na TUL. Knihovna má jednu pobočku umístěnou v centrálním kampusu univerzity, která poskytuje kompletní knihovnické a informační služby Fond knihovny tematicky pokrývá všechny obory související se studiem na TUL – strojírenství, mechatronika, textil, ekonomie, pedagogika, architektura a zdravotnictví. Uživatelům je k dispozici několik prostorových zón ke studiu, zábavě i relaxaci.

Protože se jedná o veřejnou knihovnu, mohou po bezplatném přihlášení využívat služeb knihovny i externí uživatelé.

Web | E-learning | Online katalog | Repozitář